Символи Сонця у слов'янскій культурі

Серед усього розмаїття стародавніх знаків головними є символи, присвячені Сонцю, Землі та Воді. Найбільш вживаними із них були, та й залишаються до нині, символи Сонця, так звані, солярні знаки. Вони використовувались в культурах народів усього світу. Та найбільш широкого застосування символи Сонця віднайшли у слов’янській культурі, зокрема і в українській.Сонце

В давні часи Сонце відігравало важливу роль у житті людей, які вважали його джерелом усього живого на Землі, мірилом часу та простору. Ці погляди лягли в основу формування філософського світосприйняття древньої людини. Тому знаки Сонця люди наділяли усією силою та магією небесного світила та прагнули закликати його собі на допомогу.

Древні слов'яни вірили в магічну силу Сонця

Солярна символіка, символіка Сонячної стихії та Сонячних світлих Богів Дажбога, Сварога, Хорса, — одна з найсвітліших у слов’янській традиції та асоціюється із ідеальним світом Правь, де правлять закони честі й справедливості. Усі солярні знаки пов’язані із збільшенням та примноженням як духовного, так і матеріального блага людини. Серед цих знаків немає жодного, що міг би зашкодити людини. Читать далее