Символіка геометричних орнаментів

Протягом усього свого життя люди отримують потрібну їм інформацію та знання із різних джерел. І чи не найбільшу кількість цих знань приховують в собі саме знаки, символи, різноманітні образи, літери, цифри і т.д., з яких творяться мова й пісні, формуються обряди і традиції, складаються орнаменти вишивки тощо.

Символи, знаки й орнаменти в цілому – це своєрідна книга про життя та вірування наших предків, написана універсальною мовою міжкультурного спілкування. Таким чином люди тих часів виражали свої думки, своє світосприйняття та перші спроби пізнати світ та вплинути на таємні й непізнані сили природи.

В теперішній час наше буття прикрашають як рослинні, так і сюжетні орнаменти вишивки. Та найдавнішими орнаментами, створеними людством, є геометричні, які своїм корінням сягають доби первісності. Перші орнаменти були далекими від тих, що звикли бачити, і мали вигляд поодиноких знаків, графем, піктограм.  До часу, коли ці знаки стали утворювати складні ритмічно повторювані узори, орнаменти пройшли різні етапи розвитку й перетворень.

Рушник із геометричним орнаментомГеометричні орнаменти виникли на основі графічних символів, що мали практичне значення в житті людей: вони передавали релігійне світосприйняття та використовувались задля магічного впливу на умови свого існування та на світ загалом. Також в своїх малюнках людина фіксувала й передавала різну інформацію майбутнім поколінням. Велика кількість елементів та сюжетів орнаменту являли собою обереги, що призвані були захищати їх носія від темних сил; багато символів здатні стерти тонку грань між темним світом (Навь) та світлим (Правь); деякі являли собою пряме звернення до богів або до тих чи інших сил природи. Читать далее