Символіка сучасної вишивки

Рушник "Гармонія"Вишивка, як вид декоративно-прикладного мистецтва, в наш час набуває все більшої популярності серед людей. І якщо раніше елементи орнаментів мали більш сакральне значення, а вишивка в цілому слугувала, здебільшого, оберегом для людини, то нині на ряду із традиційними орнаментами створюються й нові малюнки, що носять суто естетичне навантаження (наприклад, вишиті картини). І, звичайно, новостворені елементи вишивки набувають і нових значень, продиктованих сучасністю людського буття.

В попередніх статтях я вже зазначала, що вишивка має свою потужну енергетику, яку створюють безпосередньо енергетика майстра та самі елементи малюнка вишивки. Отож, створюючи роботу, ми можемо закликати щастя та добробут, або ж , навпаки, притягти невдачі. Читать далее

Символіка солярник знаків

Рівносторонній хрест (грецький)

Рівносторонній прямий хрест (Грецький хрест)

    Знак Першопричини усього сущого, символ Єдиного Життя та Рівноваги. Його ще називають знаком знаків, який символізує єдність, цілісність духа і матерії та рівновагу жіночого (горизонтальна лінія) та чоловічого (вертикальна лінія) начал. Цей хрест є захисним символом, що приносить вдачу та процвітання.

Дванадцятипроменевий хрест (тевтонський)

12-променевий хрест (Тевтонський хрест, крослет)

    Чотири маленькі хрестика на кінцях  символізують чотири Євангелія. А зображений крослет у вигляді косого хреста називають Хрестом святого Юліана.

12-променевий хрест – це магічний знак роду, покликаний захищати людей від зовнішнього негативного впливу. Цим символом прикрашали стіни будинків та дерев’яні вироби, а також  нерідко використовувався у церковному начинні. Колокриж (Кельтський хрест)

Колокриж (Кельтський хрест)

    Знак Сонця та Матері-Землі. Це символ єдності Сонця, Повітря, Землі та Води. Знак закритості від зовнішнього негативного впливу. Як оберіг, символ використовують для захисту від дії злих сил. Читать далее

Символи Сонця у слов'янскій культурі

Серед усього розмаїття стародавніх знаків головними є символи, присвячені Сонцю, Землі та Воді. Найбільш вживаними із них були, та й залишаються до нині, символи Сонця, так звані, солярні знаки. Вони використовувались в культурах народів усього світу. Та найбільш широкого застосування символи Сонця віднайшли у слов’янській культурі, зокрема і в українській.Сонце

В давні часи Сонце відігравало важливу роль у житті людей, які вважали його джерелом усього живого на Землі, мірилом часу та простору. Ці погляди лягли в основу формування філософського світосприйняття древньої людини. Тому знаки Сонця люди наділяли усією силою та магією небесного світила та прагнули закликати його собі на допомогу.

Древні слов'яни вірили в магічну силу Сонця

Солярна символіка, символіка Сонячної стихії та Сонячних світлих Богів Дажбога, Сварога, Хорса, — одна з найсвітліших у слов’янській традиції та асоціюється із ідеальним світом Правь, де правлять закони честі й справедливості. Усі солярні знаки пов’язані із збільшенням та примноженням як духовного, так і матеріального блага людини. Серед цих знаків немає жодного, що міг би зашкодити людини. Читать далее

Символіка геометричних орнаментів

Протягом усього свого життя люди отримують потрібну їм інформацію та знання із різних джерел. І чи не найбільшу кількість цих знань приховують в собі саме знаки, символи, різноманітні образи, літери, цифри і т.д., з яких творяться мова й пісні, формуються обряди і традиції, складаються орнаменти вишивки тощо.

Символи, знаки й орнаменти в цілому – це своєрідна книга про життя та вірування наших предків, написана універсальною мовою міжкультурного спілкування. Таким чином люди тих часів виражали свої думки, своє світосприйняття та перші спроби пізнати світ та вплинути на таємні й непізнані сили природи.

В теперішній час наше буття прикрашають як рослинні, так і сюжетні орнаменти вишивки. Та найдавнішими орнаментами, створеними людством, є геометричні, які своїм корінням сягають доби первісності. Перші орнаменти були далекими від тих, що звикли бачити, і мали вигляд поодиноких знаків, графем, піктограм.  До часу, коли ці знаки стали утворювати складні ритмічно повторювані узори, орнаменти пройшли різні етапи розвитку й перетворень.

Рушник із геометричним орнаментомГеометричні орнаменти виникли на основі графічних символів, що мали практичне значення в житті людей: вони передавали релігійне світосприйняття та використовувались задля магічного впливу на умови свого існування та на світ загалом. Також в своїх малюнках людина фіксувала й передавала різну інформацію майбутнім поколінням. Велика кількість елементів та сюжетів орнаменту являли собою обереги, що призвані були захищати їх носія від темних сил; багато символів здатні стерти тонку грань між темним світом (Навь) та світлим (Правь); деякі являли собою пряме звернення до богів або до тих чи інших сил природи. Читать далее